Oxford Fajar Student's Dictionary of English + CDROM

Author : OUP
ISBN 13 : 9789834702229
Year of Publication : October 2010

About this Book

Kamus ini merupakan sebuah kamus tribahasa, iaitu Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia-Bahasa Cina. Ia merangkumi lebih daripada 20,700 kata dasar dan kata terbitan dengan penambahan 700 entri baharu serta 450 istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

You might also like this

Stay Connected with us

Find us on

Share with your friends