We use cookies to enhance your experience on our website. By continuing to use our website, you are agreeing to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more

Atlas Moden Malaysia dan Dunia Edisi Baharu

Author : Oxford Fajar
ISBN 13 : 9789833382712
Year of Publication : February 2007

About this Book

Atlas Moden Malaysia dan Dunia Edisi Baharu merupakan sebuah Atlas yang telah dikemas kini dan ditulis khas untuk mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Atlas ini menumpu kepada peta-peta Malaysia dan negara-negara lain yang mempunyai kaitan dalam pembelajaran dan pengajaran Geografi KBSM.

Edisi Baharu ini merupakan atlas terkini di pasaran:

Semua peta dunia dikemas kini;

Statistik, maklumat dan peta terkini disampaikan dalam bentuk yang lebih menarik;

23 peta Malaysia yang dikemas kini;

15 peta baharu Malaysia yang memaparkan kawasan pembangunan baharu; kawasan pesat membangun dan kawasan perindustrian utama;

Bahagian tambahan (sumber) yang menyeluruh pelbagai aspek fizikal dan kemanusiaan dalam sukatan pelajaran Geografi KBSM.

Teknik kartografi yang digunakan dalam penyediaan peta menggunakan kaedah yang terbaharu lagi canggih. Atlas ini diperlukan oleh pelajar untuk mengukuhkan pengetahuan dalam bidang Geografi.

You might also like this

Stay Connected with us

Find us on

Share with your friends